Κατηγορία CE: Δικαίωμα οδήγησης για: Φορτηγά από 3501 kgr έως το μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος του κάθε φορτηγού και ρυμουλκούμενου ή επικαθήμενου μέγιστου φορτίου οριζόμενου από την εκάστοτε νομοθεσία. Ο ενδιαφερόμενος πρέπει να είναι κάτοχος ισχύουσας άδειας οδήγησης Γ κατηγορίας. Ισχύει για 5 έτη από την ημερομηνία έκδοσης ή την ημερομηνία της προηγούμενης ανανέωσης.

CE κατηγορία - Άδεια Οδήγησης Νταλίκας Φορτηγού ( συρμοί ή αρθρωτά οχήματα )

 

Αρμόδια Υπηρεσία:

Η Υπηρεσία Μεταφορών & Επικοινωνιών της Περιφερειακής ενότητας ή του Περιφερειακού διαμερίσματος της Περιφέρειας του τόπου κατοικίας του ενδιαφερόμενου.

 

Προϋποθέσεις:

Σαν ελάχιστο όριο ηλικίας για την χορήγηση άδειας οδήγησης CE είναι το 21ο έτος ή το 18ο με Π.Ε.Ι.

Σε περίπτωση που ο αιτών δεν είναι Έλληνας υπήκοος προσκομίζεται φωτοαντίγραφο της άδειας διαμονής ή παραμονής ή άδειας εργασίας, η οποία πρέπει να έχει εκδοθεί έξι (6) μήνες πριν την υποβολή της αίτησης για άδεια οδήγησης.

 

Δικαιολογητικά:

 

 

 1. Αίτηση-Υπεύθυνη δήλωση

 2. Αίτηση εκτύπωσης

 3. e-Παράβολο ανανέωσης των 108,15 €

 4. e-Παράβολο εκτύπωσης των 30 €   

 5. e-Παράβολο προγραμματισμού για κάθε εξέταση (πρακτική) των 10 €

 6. 2 πρόσφατες έγχρωμες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου

 7. Φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου

 8. Ύπαρξη Α.Φ.Μ.

 9. Φωτοαντίγραφο της ισχύουσας άδειας οδήγησης (τουλάχιστον C Φορτηγού)

 10. Φάκελος

 

 

Εκπαίδευση:

 

Ελάχιστος αριθμός πρακτικών μαθημάτων 10 ώρες.

Καλέστε μας

Τηλ: 211 4103415| Κιν: 694 7833 855

e-mail
Ώρες λειτουργίας 

Δευ. - Παρ : 10:00 - 13:30 & 17:00 - 21:00

Σαβ. : 10:00 - 13:30

 • Facebook Social Icon

© 2017 Designed by Drive - In.